Ostali projekti

-Projekat osnivanja kulturnoumjetničkog društva „Kud“Suha u saradnji sa Općinom Živinice

-Projekat „“Učesnici u saobracaju“ 2017 god u saradnji sa Ministarstvom trgovine,turizma i saobracaja