Uslovi

Uslovi za studente

Uslovi za studente je da su u statusu studenta na nekom od  fakulteta ,nebitno privatnim ili državnim,da nemaju obaveze na istim u smislu predavanja ili vježbi.Taj status dokazuju potvrdom sa fakulteta i indeksom.Da nemaju nekih većih zdravstvenih problema i da su spremni  život i rad u grupama,odnosno život u zajedničkim smještajima.Te da su spremni na rad,odgovornost i poslušnost.

 

Uslovi za radnike

Uslovi za radnike koji žele da rade u inostranstvu su da imaju EU dokumente ili da su spremni na proces viziranja.Pod time podrazumijevamo da su spremni i vremenski i novčano da prođu taj proces zajedno sa nama.Da su spremni na prekvalifikaciju,na učenje jezika i sl. Te takođe da spremni na rad,odgovornost i poslušnost.